Menu

 
Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg Gouda & Ridder van Catsweg
Doel en Bestuur van de VBB

Doel van de VBB

Het doel van de Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg en Ridder van Catsweg (VBB) is om het cultuurhistorisch waardevolle karakter van het gebied langs de Ridder van Catsweg en de Bloemendaalseweg zo goed mogelijk te behouden en/of te versterken. Met dat doel is de vereniging in 1995 opgericht door Gerard Rietbergen en Ab Visser.

In 2004 is deze doelstelling onder voorzitterschap van Willem Hesseling samen met de gemeente Gouda verder uitgewerkt en vastgelegd in het Beheerplan Bloemendaalseweg en Ridder van Catsweg. Het Beheerplan is een beleidsstuk waarin de gemeente haar beleid ten aanzien van de Bloemendaalseweg heeft vastgelegd. Het was de bedoeling om bewoners, grondeigenaren, ontwikkelaars, ambtenaren en de welstandscommissie een kader te bieden voor het te voeren beleid. Een soort spoorboekje om naar te handelen bij het nemen van besluiten of bij het adviseren over bepaalde ontwikkelingen.

In 2008 is dit beheerplan een integraal onderdeel geworden van het Bestemmingsplan Bloemendaal, waarmee de doelstellingen van de VBB in belangrijke mate geformaliseerd zijn.

U vindt beide documenten op deze website onder Vereniging > Algemene documenten.

Bestuur van de VBB

Het bestuur van de Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg en Ridder van Catsweg bestaat uit vijf leden.
U kunt contact opnemen met de bestuursleden door gebruik te maken van de contactlinks hieronder. 

Gijs de Man Voorzitter Contact
Marleen Wijers Secretaris Contact
Arjan Goedknegt Penningmeester Contact
Ineke Vermeulen Bestuurslid Contact
Anton van Beek Webmaster Contact