Menu

 
Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg Gouda & Ridder van Catsweg
Statistische wijkgegevens

De Bloemendaalseweg, met in haar verlengde de Ridder van Catsweg, heeft een bijzondere positie binnen de Goudse wijkindeling. De splitsing tussen de wijken Bloemendaal en Plaswijck loopt midden op het wegdek van de Bloemendaalseweg. Daardoor hoort deze straat eigenlijk bij twee wijken.

Huishoudens Bloemendaal Plaswijck
Aantal huishoudens 4 495 5 375
Eenpersoonshuishoudens 37% 30%
Huishoudens zonder kinderen 36% 34%
Huishoudens met kinderen 27% 36%
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,2 2,3
Herkomst Bloemendaal Plaswijck
Westerse allochtonen 8% 8%
Niet-westerse allochtonen 9% 11%
Uit Marokko 5% 7%
Uit Nederlandse Antillen en Aruba 1% 1%
Uit Suriname 1% 1%
Uit Turkije 1% 0%
Overige niet-westerse allochtonen 2% 2%
Vervoer Bloemendaal Plaswijck
Personenauto's totaal 4 095 4 755
Personenauto's per huishouden 0,9 0,9
Personenauto's per km2 1 383 2 528
Aantal bedrijfsmotorvoertuigen 375 250
Aantal motortweewielers 275 340
Aantal personenauto's met brandstof benzine 3 535 4 095
Aantal personenauto's met overige brandstof 560 665
Aantal personenauto's jonger dan 6 jaar 1 635 1 635
Aantal personenauto's 6 jaar en ouder 2 460 3 120
Ziekenhuis incl buitenpolikliniek Bloemendaal Plaswijck
Ziekenhuis incl buitenpolikliniek, gemiddelde afstand 1,2 km 1,9 km
Ziekenhuis incl buitenpolikliniek, aantal binnen 5 km 2 2
Ziekenhuis incl buitenpolikliniek, aantal binnen 10 km 2 2
Ziekenhuis incl buitenpolikliniek, aantal binnen 20 km 10 10
Ziekenhuis excl buitenpolikliniek Bloemendaal Plaswijck
Ziekenhuis excl buitenpolikliniek, gemiddelde afstand 1,2 km 1,9 km
Ziekenhuis excl buitenpolikliniek, aantal binnen 5 km 2 2
Ziekenhuis excl buitenpolikliniek, aantal binnen 10 km 2 2
Ziekenhuis excl buitenpolikliniek, aantal binnen 20 km 6 6
Kinderdagverblijf Bloemendaal Plaswijck
Kinderdagverblijf, gemiddelde afstand 0,7 km 1,2 km
Kinderdagverblijf, aantal binnen 1 km 1,9 0,8
Kinderdagverblijf, aantal binnen 3 km 11,5 9,3
Kinderdagverblijf, aantal binnen 5 km 21,2 21,3
Buitenschoolse opvang Bloemendaal Plaswijck
Buitenschoolse opvang, gemiddelde afstand 0,5 km 0,5 km
Buitenschoolse opvang, aantal binnen 1 km 2,5 2,6
Buitenschoolse opvang, aantal binnen 3 km 13,8 13
Buitenschoolse opvang, aantal binnen 5 km 24,7 25,1
Gemiddelde afstand in km Bloemendaal Plaswijck
Bibliotheek, gemiddelde afstand 1,4 km 0,8 km
Oprit hoofdverkeersweg, gemiddelde afstand 2,1 km 3 km
Treinstation, gemiddelde afstand 1,9 km 2,5 km
Overstapstation, gemiddelde afstand 1,9 km 2,5 km
Kunstijsbaan, gemiddelde afstand 15,5 km 15,8 km
Brandweerkazerne, gemiddelde afstand 2,4 km 2,3 km
Oppervlakte in ha Bloemendaal Plaswijck
Oppervlakte totaal 316 ha 198 ha
Oppervlakte land 296 ha 188 ha
Oppervlakte water 20 ha 9 ha


Bron: CBS